Daily Archives: 29/05/2015

Quản lý Tieba – 3 + 4

Quản lý Tieba

Vô Giải Khả Đích Kích Sát

Thể loại: hiện đại, (ngụy) tra công tiện thụ, hài hước, 1×1, HE.

Biên tập: Nana

***

Chương 3

Đương nhiên, thế giới của tôi cũng không hẳn đều vây quanh Lục Thiên Húc.

Có thể là do hiệu ứng người nổi tiếng, cũng có thể do tôi trời sinh là một người dễ thân, nếu tôi muốn làm quen với người nào đó hoặc người nào đó muốn làm quen với tôi, chưa đầy 5 phút tôi đã có thể hỏi được tên thật và địa chỉ nhà của đối phương… Tôi cứ cảm thấy mình có một loại tuyệt kỹ tra hộ khẩu.

Bởi vậy, tôi có rất nhiều bạn gay, chỉ là người sau còn khó đỡ hơn người trước, người sau còn không có hạn cuối hơn người trước, suốt ngày mở mồm là hoa cúc, miệng thì nhét đầy dưa leo. Continue reading

%d bloggers like this: