Daily Archives: 19/06/2015

Quản lý Tieba – 15 + 16

Hôm qua đùa tí, hôm nay up nốt 15 16 đây, nhưng mà nói tuần sau bận là nói thiệt =)) 

Quản lý Tieba

Vô Giải Khả Đích Kích Sát

Thể loại: hiện đại, (ngụy) tra công tiện thụ, hài hước, 1×1, HE.

Biên tập: Nana

***

Chương 15

Nếu mọi người nghĩ tôi sẽ chết rất thảm, vậy mọi người sai lầm rồi.

Nói thế nào tôi cũng là một cao thủ, vì đối phó với Lục Thiên Húc, nhiều năm qua tôi đã luyện một kỹ năng đến max cấp —— Trơ trẽn vô liêm sỉ, nói dễ hiểu một chút chính là: ăn vạ.

Kỹ năng này bao giờ cũng hữu dụng, thế nên cuối cùng tôi vẫn la liếm lên được xe của Lục Thiên Húc. Continue reading

%d bloggers like this: