Daily Archives: 13/07/2015

Sói Đi Thành Đôi – 15

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 15

“Đại hổ tử anh cũng sợ sét đánh hả!” Nhìn Biên Nam nhảy vào nhà, Khưu Ngạn cười thật to.

“Anh không sợ, em sợ à?” Biên Nam tặc lưỡi, cậu không hẳn là sợ sét đánh, chỉ là lúc sét đánh cậu sẽ cảm thấy không an toàn, không yên tâm, nếu như sét đánh lúc ngủ, cậu sẽ cảm thấy như đang nằm ngủ trên đường cái.

“Em không có sợ sét đánh đâu,” Khưu Ngạn đóng cửa sổ lại, chỉ vào Khưu Dịch, “Anh hai em sợ đó!”

“Im miệng.” Khưu Dịch tựa vào xe lăn, nói.

“Ôi thật không,” Biên Nam lập tức phấn khởi, cười cả buổi, “Khưu đại bảo sợ sét đánh hả?”

“Cậu có đi hay không?” Khưu Dịch nhìn cậu. Continue reading

%d bloggers like this: