Daily Archives: 28/07/2015

Sói Đi Thành Đôi – 20

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 20

Mặc dù Biên Nam ngủ gật trong phòng làm việc của bác sĩ, nhưng trước khi ngủ cậu vẫn nghe thấy lời phê bình dạy dỗ của bác sĩ với Khưu Dịch.

Nếu cậu không đến giúp, Khưu Dịch chỉ còn hai lựa chọn, một là tiếp tục tự mình lăn qua lộn lại, chân tiếp tục không hồi phục tốt, hai là để cho nhị bảo và bố Khưu lăn qua lộn lại.

Thật ra với Biên Nam mà nói, cậu vốn không muốn Khưu Dịch xảy ra chuyện, cũng không hy vọng chân của Khưu Dịch lưu lại di chứng gì, khiến cho nhị bảo nhỏ bé và chú Khưu tàn tật mỗi ngày khổ cực như vậy, cậu càng chịu không được.

Biện pháp giải quyết duy nhất chính là cậu gánh chịu hậu quả, ra tiền ra sức.

Chỉ mong chân của Khưu Dịch có thể nể mặt cậu mà mau lành một chút, để cho thời gian cậu làm cu li ngắn một chút. Continue reading

%d bloggers like this: