Daily Archives: 29/07/2015

Quản lý Tieba – LTH (2)

Quản lý Tieba

Vô Giải Khả Đích Kích Sát

Thể loại: hiện đại, (ngụy) tra công tiện thụ, hài hước, 1×1, HE.

Biên tập: Nana

***

Góc nhìn của Lục Thiên Húc (2)

Không biết từ khi nào, trên Internet bắt đầu thịnh hành mấy từ “cơ lão” (gay) “cơ hữu” (bạn gay) “cảo cơ” (làm gay) nghe như suồng sã nhưng lại không mất ý bán manh.

Sau khi tra rõ ý từ, Lục Thiên Húc bắt đầu bài xích những từ này, bởi vì hắn cho rằng, những từ này không có chỗ nào là không châm chọc mình.

Đúng vậy, hắn thừa nhận, hắn thích Thủy Vương Meo.

Hắn, là gay, nói nghe dễ thương một chút, hắn là một cơ lão.

Thế nhưng hắn không muốn người khác phát hiện cái chân đau của mình, tuy hắn thừa nhận mình thích Thủy Vương Meo, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ vì cái tên ngốc xít kia mà từ bỏ con đường tình yêu đã dự liệu từ lâu của mình: 25 tuổi cặp kè một người, 30 tuổi cho dù đối tượng là ai cũng phải kết hôn, 32 tuổi sinh con… Continue reading

%d bloggers like this: