Daily Archives: 06/08/2015

Quản lý Tieba – 33

Quản lý Tieba

Vô Giải Khả Đích Kích Sát

Thể loại: hiện đại, (ngụy) tra công tiện thụ, hài hước, 1×1, HE.

Biên tập: Nana

***

Chương 33

Vì trái đất và hòa bình của thế giới, tôi mang theo tình cảm và tư tưởng cao cả, mở ra QQ của Lục Thiên Húc, vừa mở xong, tôi cảm thấy nói không chừng có dùng cái chết cũng không thể giải quyết tên boss điên khùng này.

Bởi vì tôi thấy trên khung trò chuyện QQ, bên cạnh tên Cửu Nhật có một hàng chữ nhảy lên: Đối phương đang nhập chữ…

Tôi không nhúc nhích nhìn hàng chữ kia, muốn xem thử Lục Thiên Húc sẽ đánh đòn phủ đầu như thế nào, nhưng mà đợi chừng mười phút đồng hồ, bên kia vẫn không gửi tin nhắn qua, tôi bắt đầu buồn bực.

Đột nhiên, một ý nghĩ như ngàn vạn con thảo nê mã lao nhanh trong đầu tôi.

*Thảo nê mã: tên của một loại động vật hư cấu có hình dạng như con lạc đà, ngoài ra còn là từ hài âm của thao ni mụ (đ*t mẹ mày =))

Đậu má…!! Lẽ nào anh ta mở sẵn khung trò chuyện chờ tôi vào đầu hàng?! Continue reading

%d bloggers like this: