Daily Archives: 12/08/2015

Quản lý Tieba – 35

Quản lý Tieba

Vô Giải Khả Đích Kích Sát

Thể loại: hiện đại, (ngụy) tra công tiện thụ, hài hước, 1×1, HE.

Biên tập: Nana

***

Chương 35

Trải qua sự điều tra và thăm dò nghiêm mật của tôi, cuối cùng tôi đã xác định, cái tên khốn trông giống Lục Thiên Húc kia mẹ nó đúng là Lục Thiên Húc.

Tôi âm thầm đau khổ, Lục Thiên Húc, hành vi và tác phong của anh ngày càng có dáng dấp của siêu cấp đại ma vương rồi đó, anh thật sự không có ý định cải tà quy chánh, tiếp nhận phật quang phổ chiếu để thanh lọc tâm hồn thối nát của anh sao.

Chậc, tôi chẳng thể nào hiểu nổi cái giống loài Lục Thiên Húc kia, sau khi tôi nửa công khai nửa ám chỉ tôi thích anh ta lâu như vậy, anh ta chẳng những không có phản ứng mà còn làm bộ làm tịch kích thích tôi, đến khi xong chuyện lại đột nhiên xuất hiện nói thích tôi, phá box vì tôi, ép tôi cặp bồ với anh ta, thậm chí hôm nay còn chạy đến Mỹ, ở ngay sát nhà tôi, anh ta thật sự đã giải thích từ “bệnh tâm thần” đến nơi đến chốn.

Hầy, mị lực quá lớn cũng hơi phiền. Continue reading

%d bloggers like this: