Daily Archives: 29/08/2015

An Cư – 1

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Chibi

***

Chương 1

Cậu hại anh táo bón, anh cho cậu lòi trĩ luôn

Today isn’t my day.

Từ trước đến nay không biết có bao nhiêu quyển tiểu thuyết thích mở đầu bằng cái câu cũ rích này, Google một phát chắc phải ra hơn 200.000 kết quả tìm kiếm chứ chẳng chơi.

Mà thường thường mỗi khi câu này được trưng dụng, nó đồng nghĩa với việc nhân vật chính của chúng ta đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ, cực kỳ éo le.

Ít ra thì, An Cúc Nhạc tự cảm thấy số mình quá xui xẻo.

Trong quán bar, tiếng người ồn ào. Continue reading

%d bloggers like this: