Daily Archives: 19/09/2015

Post lảm nhảm liên quan Kim Bài Đả Thủ

Nói chung là như cái tít, tản mạn lan man một tí thông tin liên quan đến Kim Bài Đả Thủ… 

✿ Tản mạn số 1: Hy vọng le lói? 

[Weibo Phao Phao Tuyết Nhi 15/09/2015]

Đả Thủ bản chỉnh sửa và thêm phiên ngoại mà mọi người quan tâm đang trong quá trình chuẩn bị, nhưng vì muốn mọi phương diện càng vừa ý hơn nên thời gian chế tác tương đối dài. Mọi người có ý kiến đề nghị gì với sách có thể comment ở đây.

tb15

1. Phải thêm thật nhiều nhiều nhiều nhiều phiên ngoại! Lịch sử thành danh của Phòng Vũ thiếu niên nhất định phải có nha!!! Nổi giận đập nhà hàng hải sản gì gì đó chẳng hạn!!! tb03
Continue reading

%d bloggers like this: