Daily Archives: 02/10/2015

An Cư – 7

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 7

Today isn’t my day.

An Cúc Nhạc ngất lên ngất xuống, cách xác chết chỉ một bước ngắn, trước mắt lắc lư quay cuồng, phảng phất như trông thấy ruộng hoa.

Cậu thanh niên vừa tắm xong, còn vô cùng săn sóc ôm lấy y, chẳng qua bây giờ cậu ấy rất biết điều, ngoại trừ hôn hôn ôm ôm vừa sờ vừa dụi thì không còn đập chậu bứt hoa nữa, a di đà phật. Continue reading

%d bloggers like this: