Daily Archives: 04/10/2015

Sói Đi Thành Đôi – 44

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 44

So với việc mình có thích con trai hay không, cậu con trai đó có phải là Khưu Dịch hay không, Biên Nam càng để tâm việc thích hay không thích.

Bất luận người kia là ai, là nam hay nữ, bây giờ điều cậu muốn biết nhất là rốt cuộc mình có thích người ta hay không.

Ở phương diện này, Biên Nam chưa từng có cảm nhận tương tự, từ tiểu học cậu đã bắt đầu quen “bạn gái”, tính cả cái thời quậy phá chắc cũng hơn mười mấy người, nhưng tiêu chuẩn quen bạn gái của cậu chỉ có vài kiểu, đẹp, không làm nũng, theo số đông. Continue reading

%d bloggers like this: