Daily Archives: 12/10/2015

Kim Bài Đả Thủ – 22 + 23 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 22

Kể từ sau lần đó, Phòng Vũ như trút được gánh nặng, thường xuyên cùng Dương Lỗi thực hiện trò chơi mô phỏng tình yêu này.

Có lẽ lúc ấy bọn họ vẫn chưa hiểu, mặc dù không có giao hợp thân thể, nhưng việc này cũng mang tính chất chân thật. Chẳng qua cả Phòng Vũ và Dương Lỗi đều không muốn nghĩ sâu xa như thế. Có lẽ trong tiềm thức bọn họ tự biết, nếu suy nghĩ nghiêm túc hoặc suy nghĩ nhiều thì khó mà tiếp tục được nữa.

Ngoại trừ cắm vào và giao hợp, những gì nên làm bọn họ đã làm hết rồi. Continue reading

%d bloggers like this: