Daily Archives: 14/10/2015

Kim Bài Đả Thủ – 24 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 24

Trước khi đi, Hoa Miêu có nói với Dương Lỗi một câu.

“Tao không sợ mày giành đại ca đâu. Cho dù mày mạnh hơn tao nhưng so ra cũng kém con gái nhỉ?”

Hoa Miêu cười hì hì.

Dương Lỗi cảnh giác.

“Có ý gì?” Continue reading

%d bloggers like this: