Daily Archives: 18/10/2015

An Cư – 11

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 11 

Cuộc sống có mờ ám mới thú vị

Một tháng tiếp theo, An Cúc Nhạc bận rộn như cũ.

Ngày thứ năm mỗi tháng là ngày phát hành của Flawless, deadline không đợi ai, bọn đầu trâu mặt ngựa chuyên đứng chờ người trước quỷ môn quan, nhìn xem có ai giao đồ kịp không.

Nhất là hai tuần trước khi xuất bản, tất cả mọi người đều bị cột vào sợi dây vận chuyển gọi là “sợi dây chết chóc”, đứng ở đằng cuối là tổng biên tập và ông chủ cầm dao trong tay, ai không vượt qua nổi, “roẹt” một tiếng, thế gian ơi, từ nay về sau tạm biệt mi. Continue reading

%d bloggers like this: