Daily Archives: 30/10/2015

An Cư – 14

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Chibi

***

18+

Chương 14

Được rồi, thích thì chiều

Cuối cùng Đỗ Ngôn Mạch cũng bắn ra, cảm ơn trời đất.

Hai chân An Cúc Nhạc bủn rủn, lúc cậu thiếu niên rút ra, y nằm xụi lơ trên giường, thở dốc liên tục.

Cửa huyệt co rúm, không còn chút sức nào, chất lỏng bên trong tràn ra ào ạt, dính ướt cả giường. Đỗ Ngôn Mạch lột bao cao su xuống, bên trong nặng trĩu, lần trước không để ý, lần này cậu tò mò lộn nó lại, tinh dịch đặc quánh bên trong chảy ra, dính vào mông An Cúc Nhạc. Continue reading

%d bloggers like this: