Daily Archives: 02/11/2015

An Cư – 15

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 15

Bánh rùa đỏ

Một loại bánh hình con rùa làm từ gạo nếp và nhân ngọt bên trong, bánh có hình con rùa vì người Trung Quốc tin rằng ăn rùa sẽ sống thọ và mang đến may mắn.

Một loại bánh hình con rùa làm từ gạo nếp và nhân ngọt bên trong, bánh có hình con rùa vì người Trung Quốc tin rằng ăn rùa sẽ sống thọ và mang đến may mắn.

Cậu thiếu niên thể lực tốt, tuy nói chiều theo cậu ấy, nhưng cuối cùng An Cúc Nhạc vẫn nhịn không được, đành phải xin tha: “Nhẹ một chút, nhẹ một chút… ừm…” Continue reading

%d bloggers like this: