Daily Archives: 05/11/2015

Sói Đi Thành Đôi – 53

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 53

Lời này khiến Khưu Dịch sửng sốt một lúc lâu mới mở miệng: “Vậy vừa rồi cậu chạy về làm gì? Mới về nhà lại qua đây?”

“Sao lảm nhảm nhiều thế,” Biên Nam buồn bực, “Nói được hay không thôi.”

“Vậy cậu qua đi,” Khưu Dịch nói, “Đừng lái xe, gọi taxi đi.”

“Lát nữa tôi mua cho nhị bảo một hộp kem,” Biên Nam ngẫm nghĩ, “Kem chắc ăn được nhỉ, tôi thấy hôm nay lúc ăn cơm nó muốn ăn lắm.” Continue reading

%d bloggers like this: