Daily Archives: 08/11/2015

Kim Bài Đả Thủ – 44 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 44

Phòng Vũ quay về nhà hàng Thế Kỷ làm việc.

Chuyện xảy ra với Chu Nhị, Phòng Vũ cũng biết. Toàn bộ giới xã hội đen ở Giang Hải đều biết Dương Lỗi đã làm gì để báo thù cho Phòng Vũ, không ai lại không biết chọc vào Phòng Vũ sẽ có kết cục gì.

Qua chuyện lần này, tên tuổi của Phòng Vũ và Dương Lỗi càng nổi như cồn. Có thuộc hạ dũng mãnh như thế, địa vị của Yến Tử Ất và La Cửu càng vững chắc hơn. Continue reading

%d bloggers like this: