Daily Archives: 10/11/2015

Kim Bài Đả Thủ – 45 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 45

Đinh Văn xảy ra chuyện.

Dương Lỗi đang ngồi trong phòng làm việc ở công ty xây dựng của Yến Tử Ất thì nhận được điện thoại của Đinh Văn. Đinh Văn chỉ biết số điện thoại văn phòng của Dương Lỗi.

“Anh Lỗi…” Continue reading

%d bloggers like this: