Daily Archives: 20/11/2015

An Cư – 19

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

18+

Chương 19

Lời đã nói như nước tát ra ngoài

Lời đã nói như nước tát ra ngoài.

Cuối cùng An Cúc Nhạc đã triệt để lĩnh ngộ được, không thể nói với cậu thiếu niên mấy lời như tùy theo cậu mời cậu tự nhiên các kiểu, thằng nhãi này… không khách khí gì hết! Continue reading

%d bloggers like this: