Daily Archives: 21/11/2015

Kim Bài Đả Thủ – 53 + 54 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 53

Chờ đến khi đường được khai thông, lúc Dương Lỗi rời khỏi thôn đã là mấy ngày sau.

Dương Lỗi quay lại Lữ Thành, lòng hắn cũng nóng như lửa đốt, vừa vào thành phố liền tìm một buồng điện thoại công cộng gọi cho Yến Tử Ất, nói rõ tình hình cho Yến Tử Ất biết.

“Nếu còn không có tin tức của cậu, tôi đã phái người đi tìm cậu rồi!” Continue reading

Kim Bài Đả Thủ – 51 + 52 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 51

Hôm đó Phòng Vũ thật sự đã uống quá chén.

Tửu lượng của Phòng Vũ vốn không tốt, hơn nữa trong lòng còn có tâm sự, uống rượu vào càng dễ say, càng muốn uống nhiều hơn.

Sau đó Nhị Hắc không khuyên Phòng Vũ nữa, chủ yếu là vì một khi Phòng Vũ đã muốn làm việc gì, chẳng ai ngăn cản được. Phòng Vũ muốn uống rượu, Nhị Hắc có thể cản được sao? Continue reading

%d bloggers like this: