Daily Archives: 27/11/2015

Sói Đi Thành Đôi – 58

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 58

Năm lớn một nhỏ bốn chiếc xe, cả bọn nhốn nháo sắp xếp nửa ngày, Biên Nam cảm thấy hoạt động tập thể phiền nhất ở chỗ dong dài, mỗi chuyện xe có đủ chắc để hai người ngồi không, xe có đủ điện để chở không mà loay hoay cả buổi.

Hai mươi phút sau, cả bọn lái xe ra ngõ, vì Khưu Dịch chê bạn nhỏ Khưu Ngạn phiền phức nên Khưu Ngạn ngồi sau xe Biên Nam. Continue reading

%d bloggers like this: