Daily Archives: 29/11/2015

Kim Bài Đả Thủ – 57 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 57

Sau đó, Dương Lỗi nói với Phòng Vũ, Phòng Vũ, đây là gia đình của chúng ta, tôi, thím Trương, bác Vương, chú Lưu, chú Nguỵ… chúng ta có cả một đại gia đình mà! Nơi này sẽ là nhà của anh.

Dương Lỗi muốn cho Phòng Vũ một gia đình. Hắn có thể cho Phòng Vũ một gia đình tốt hơn bất cứ người nào khác, hắn muốn cho Phòng Vũ một mái ấm để dừng chân mà không cần bôn ba lang bạt nữa, nơi đó chỉ có hắn và Phòng Vũ. Continue reading

%d bloggers like this: