Daily Archives: 01/12/2015

Sói Đi Thành Đôi – 59

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 59

“Nghĩ gì thế?” Khưu Dịch quay đầu lại nhìn ra ngoài lều, đưa tay búng lên cằm Biên Nam một cái.

“Còn nghĩ gì nữa,” Biên Nam cười ha ha, “Không khác những gì cậu nghĩ lắm.”

“Tôi cảm thấy suy nghĩ của tôi rất đàng hoàng, tôi đang nghĩ đến chuyện lát nữa BBQ.” Khưu Dịch cười cười. Continue reading

%d bloggers like this: