Daily Archives: 08/12/2015

An Cư – 23

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 23

Cuộc sống màu hoa tường vi

Việc hiến gan này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, sau khi có kết quả kiểm tra, bất ngờ thay chức năng gan của An Cúc Nhạc hoàn toàn bình thường, y thầm nghĩ mấy năm nay mình thao ngày thao đêm, còn tưởng tan tành hết rồi, ai ngờ lại trâu bò đến vậy, còn bền hơn đóa cúc của mấy tiểu thụ trong BL. Bố mẹ An Cúc Nhạc mừng húm, thế là vung bút ký vào giấy đồng ý: Được, hiến đi. Continue reading

%d bloggers like this: