Daily Archives: 09/12/2015

Kim Bài Đả Thủ – 62 + 63 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 62

“Được.”

Phòng Vũ nói, đi qua lấy áo khoác thì bị Dương Lỗi kéo lại.

“Dương Đại Hải, ông làm rõ ràng chút đi, đây là nhà của người ta! Ông dựa vào đâu mà bắt người ta đi?” Continue reading

%d bloggers like this: