Daily Archives: 11/12/2015

An Cư – 24

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 24

Nhà họ An

Ba tuần lễ này, An Cúc Nhạc về nhà bố mẹ ở. Tại đây, y được săn sóc chu đáo và nhận đặc quyền trăm năm khó gặp, ngay cả bố An cũng dịu dàng hòa nhã với y hơn; biết con trai thích làm đẹp, ông bèn mua nguyên một thùng collagen cộng thêm chân heo, dặn thím Từ tẩm bổ cho y. An Cúc Nhạc bức xúc: “Nếu sớm biết chỉ cần hiến mẩu gan là được thế này, lúc trước em cần gì bị đánh thảm vậy chứ?” Continue reading

%d bloggers like this: