Daily Archives: 13/12/2015

Sói Đi Thành Đôi – 62

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 62 

Lúc nói ra câu đó, Biên Nam có cảm giác mình chỉ thiếu mỗi cơ hội không bị ai quấy rầy để làm một trận ra trò, đại chiến ba ngày ba đêm ba trăm hiệp chiến đến tối tăm trời đất mặt trời mặt trăng không còn ánh sáng… phải nói là hoài bão lớn lao.

Nhưng Khưu Dịch đột nhiên hỏi một câu thẳng thắn như vậy, cậu bỗng dưng không biết nên trả lời thế nào. Continue reading

%d bloggers like this: