Daily Archives: 15/12/2015

An Cư – 25

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 25

Sai lầm lớn, đừng tới đây

Uống collagen và ăn chân heo hầm hơn nửa tháng, cuối cùng vết thương của An Cúc Nhạc cũng tốt lên nhiều, ước chừng khi nào lành lại là có thể cắt chỉ. Lúc cắt chỉ y nhịn không được liếc xuống nhìn, hô to một tiếng oh my god, bác sĩ bị hù giật mình: “Sao vậy, đau à?”

An Cúc Nhạc: “Biết vậy đã không hiến, biết vậy đã không hiến, biết vậy đã không hiến…” Continue reading

%d bloggers like this: