Daily Archives: 17/12/2015

An Cư – 26

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

18+

Chương 26

Hôn

Thật là xúi quẩy.

An Cúc Nhạc vừa đi vừa vỗ vai, tiện tay chùi chùi bên má vừa bị chạm vào, do gần gũi quá mức, mùi máu mùi thuốc lá mùi nước hoa… mùi biến thái trên người đối phương làm dạ dày y muốn nôn. Continue reading

%d bloggers like this: