Daily Archives: 24/12/2015

An Cư – 29

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 29

Chương ẩn (2)

Quan hệ giữa cậu và Lợi Diệu Dương cứ thế duy trì suốt hai năm. Trong thời gian này, cậu biết anh Dương vẫn qua lại với những người phụ nữ khác, Lợi Diệu Dương cũng thừa nhận: “Tiểu Nhạc, anh thích em, nhưng anh ngủ với phụ nữ là hai chuyện khác nhau.”

An Cúc Nhạc không hiểu một chuyện hai chuyện là thế nào, cậu chỉ cảm thấy anh Dương rõ ràng thích phụ nữ, nhưng mà vẫn chịu ôm cậu, vậy chứng tỏ cậu chính là độc nhất vô nhị. Continue reading

%d bloggers like this: