Daily Archives: 26/12/2015

Sói Đi Thành Đôi – 64

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 64

Biên Nam không có yêu cầu đặc biệt gì với sủi cảo, lần trước gói sủi cảo ở nhà Khưu Dịch, cậu cảm thấy ăn ngon vô cùng, nhưng Khưu Dịch rất thích ăn loại sủi cảo ba nhân, cho nên ăn nhiều hơn bình thường, Biên Nam cũng nhịn không được bắt chước Khưu Dịch ăn không ngừng. Continue reading

Kim Bài Đả Thủ – 72 + 73 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 72

Dương Lỗi bị nhốt hai ngày.

Tạm thời không nói đến việc hai ngày này Dương Lỗi sống như thế nào, chỉ biết khi Dương Lỗi được thả ra, thế giới bên ngoài đã long trời lở đất. Continue reading

Kim Bài Đả Thủ – 70 + 71 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 70

“… Anh cương rồi, làm sao bây giờ?”

Dương Lỗi khàn giọng nói, nằm sấp trên người Phòng Vũ.

Lồng ngực Phòng Vũ phập phồng, hắn khẽ nhíu mày.

“Ngủ đi!” Continue reading

%d bloggers like this: