Daily Archives: 02/01/2016

Kim Bài Đả Thủ – 84 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 84

Sau khi gặp lại Nhị Hắc không lâu, Dương Lỗi vào thành phố làm việc, tranh thủ về nhà một chuyến. Continue reading

Kim Bài Đả Thủ – 82 + 83 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 82

Continue reading

Thông báo kết quả Xúc Xắc

Có thông báo kết quả Đổ Xúc Xắc rồi đây…

Tui bị viêm họng không nói được gì hết, sợ hù mọi người :)) 

Số giành chiến thắng là… 2 số 6 tức là số 12 nha (☆ _ ☆) Continue reading

%d bloggers like this: