Daily Archives: 11/01/2016

Sói Đi Thành Đôi – 65

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 65

Sáng sớm Biên Nam bọc chăn đang ngủ bù, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng la của Vạn Phi: “Hô hô! Hô hô hô! Tuyết rơi rồi!”

“Uầy…” Biên Nam kéo chăn qua trùm đầu, cậu buồn ngủ muốn chết.

Tối qua sau khi Khưu Dịch tan tầm, hai người gọi điện thoại tâm sự hơn một tiếng, đến gần hai giờ sáng mới cúp điện thoại. Khưu Dịch có ngủ liền hay không cậu không biết, còn cậu thì ngẩn tò te cả buổi mới chịu ngủ, hiện tại mới hơn năm giờ sáng quả thật là thời gian buồn ngủ nhất. Continue reading

%d bloggers like this: