Daily Archives: 14/01/2016

Sói Đi Thành Đôi – 66

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 66

Khưu Dịch không biết tại sao mình lại nói xin lỗi, vì thái độ với Biên Nam hay vì chính bản thân cậu cũng không tài nào giải thích được suy nghĩ của mình.

Cậu cũng không biết Biên Nam sẽ hiểu lời xin lỗi này như thế nào.

Đôi khi Biên Nam vô tâm thật đấy, nhưng đôi khi lại rất tinh tế, Khưu Dịch không dám chắc Biên Nam có cảm nhận được gì không, nhưng bây giờ cậu không có cách nào mở miệng hỏi. Continue reading

%d bloggers like this: