Daily Archives: 21/01/2016

An Cư – 33

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 33

Ân Chúa Công thật linh

❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿

Giải thích trước chương, không đọc sẽ khó hiểu: Continue reading

%d bloggers like this: