Daily Archives: 23/01/2016

Kim Bài Đả Thủ – 100 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 100

Continue reading

Kim Bài Đả Thủ – 99 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 99

Continue reading

Kim Bài Đả Thủ – 97 + 98 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 97

Thấy rõ mặt đối phương, Phòng Vũ đánh mạnh lên vai người nọ một cái, rồi cũng ôm chầm lấy người nọ.

“Làm thế nào mà các cậu tìm được nơi này?”

Phòng Vũ không ngờ các anh em sẽ tìm được mình. Continue reading

%d bloggers like this: