Daily Archives: 27/01/2016

An Cư – 34

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 34

Ra ngoài lăn lộn, luôn phải trả giá

*Ý nói những người ra ngoài xã hội làm chuyện đồi bại hay trái pháp luật, cuối cùng sẽ bị pháp luật trừng trị hoặc bị kẻ khác hại lại gấp bội.

Hoa Cúc Đen: “Anh nói cậu nghe nói cậu nghe nói cậu nghe ~”

Joke Nam: “?”

Hoa Cúc Đen: “Anh có một người bạn, ừm ~ gọi anh ta là C đi, anh ta và cậu bạn D nhỏ tuổi hơn nhiều… chiên thức ăn, chiên xong D cảm thấy mùi vị không tệ, lưu luyến quên lối về, muốn thường xuyên chiên với C, C nói được thôi, thế hai người vui vẻ hầm rồi nấu…” Continue reading

%d bloggers like this: