Daily Archives: 01/02/2016

Sói Đi Thành Đôi – 69

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 69

“Cảm na, cảm nà, cảm ná…” Khưu Ngạn nhón chân lục lọi rổ nhỏ trong nhà bếp tìm ra một miếng gừng, vừa ngâm nga vừa rửa gừng, bỏ lên thớt dùng dao phay đập mấy cái, “Cảm, cảm, cảm rồi…”

“Anh bị cảm mà em hí hửng thế.” Khưu Dịch vào nhà bếp, lấy nồi hứng chút nước, bỏ một viên đường nâu vào, bắc lên bếp nấu. Continue reading

%d bloggers like this: