Daily Archives: 04/02/2016

Sói Đi Thành Đôi – 70

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 70

Khưu Dịch cảm thấy đầu mình vẫn còn nặng trịch, ngủ không yên giấc.

Trong lúc mê man, cậu chỉ cảm thấy cả người khó chịu, không biết rốt cuộc mình có ngủ hay không.

Tiểu Dịch… Continue reading

%d bloggers like this: