Daily Archives: 13/02/2016

An Cư – 37

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 37

Người trong lòng

Làm xong lần thứ ba chẳng biết có tính là trọn vẹn hay không, An Cúc Nhạc tê liệt toàn thân, hệt như đống bùn nhão. Continue reading

%d bloggers like this: