Daily Archives: 22/02/2016

Sói Đi Thành Đôi – 73

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 73

Sau khi Biên Hinh Ngữ chạy vào nhà hàng, Khưu Dịch lại đứng ngoài cửa sau thêm một lát.

Câu hỏi của Biên Hinh Ngữ đến hơi bất ngờ, cậu trả lời cũng có phần đắn đo.

Có phải bạn gái không. Continue reading

%d bloggers like this: