Daily Archives: 23/02/2016

An Cư – 40

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 40

Càng sống càng đi lùi

Buổi tối 11 giờ, An Cúc Nhạc bảo Đỗ Ngôn Mạch về nhà.

Ở phương diện này, Đỗ Ngôn Mạch rất nghe lời An Cúc Nhạc, bảo cậu ấy đi thì đi, ngoại trừ hôm đó nhất thời không khống chế được, An Cúc Nhạc không mời cậu thiếu niên ngủ lại nữa, Đỗ Ngôn Mạch cũng không đưa ra yêu cầu. Continue reading

%d bloggers like this: