Daily Archives: 28/02/2016

Sói Đi Thành Đôi – 74

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 74

“Anh…” Biên Hinh Ngữ trợn lớn mắt, nước mắt vẫn đảo quanh hốc mắt, “Sao anh lại… như thế…”

Khưu Dịch không nói gì, chỉ tựa vào tường nhìn nhỏ.

Biên Hinh Ngữ trừng mắt nhìn Khưu Dịch hồi lâu, cuối cùng xoay người chạy trở vào nhà hàng.

Khưu Dịch nhìn bóng lưng của nhỏ, thở ra một hơi dài thượt, cảm giác cả người mình như nhũn ra. Continue reading

%d bloggers like this: