Daily Archives: 07/03/2016

An Cư – 43

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

18+

Chương 43

Trò chơi bác sĩ

“Nè, giúp bác sĩ chích thuốc đi, được không?”

Sao lại không được chứ?

Đỗ Ngôn Mạch bắt đầu hôn, mở rộng giúp An Cúc Nhạc, cảm giác nóng vội trên người cậu đã giảm bớt một ít, nhưng vẫn còn tồn tại. Continue reading

%d bloggers like this: