Daily Archives: 09/03/2016

Sói Đi Thành Đôi – 76

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 76

Vào hôm nay, trước giờ phút này, Biên Nam từng có vô số tưởng tượng  về chuyện này.

Người nhà sẽ phát hiện như thế nào, sẽ phản ứng ra sao, bố, dì, Biên Hinh Ngữ, Biên Hạo, họ sẽ nói những gì…

Còn mình sẽ trả lời như thế nào, thừa nhận, cắn răng chịu trận… Continue reading

%d bloggers like this: