Daily Archives: 15/03/2016

Tộc Long Huyết – 4

Tộc Long Huyết

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: hiện đại, tận thế, cường cường, 1×1.

Biên tập: Nana

Beta: Fiery

***

Chương 4

(297)

Đội ngũ mười người lần này do một nửa Long Huyết nhân và một nửa lính đặc chủng người thường ghép thành, mục đích là kiểm tra lực sát thương của Long Huyết nhân và người thường khi đối mặt với động vật biến dị.

Theo như thông tin tình báo nhận được, gần một tuần nay ổ chuột kia đã giết chết hơn 30 người, tốc độ sinh trưởng và sinh sản đều cực nhanh, hình thể lớn nhất đã gần bằng người trưởng thành, trung bình đều cao hơn một mét, tạo thành mối đe dọa rất lớn cho dân cư sống xung quanh. Continue reading

%d bloggers like this: