Daily Archives: 20/03/2016

An Cư – 48

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 48

Không ngang hàng

Hai người đến rạp chiếu phim xếp hàng lấy vé, lấy được phân nửa, Đỗ Ngôn Mạch chẳng biết thấy ai, bỗng nhiên ngớ ra ở đằng kia, An Cúc Nhạc nhìn theo, lập tức chửi thầm: Thế giới này nhỏ thật.

Thật mẹ nó nhỏ. Continue reading

%d bloggers like this: