Daily Archives: 31/03/2016

An Cư – PN Happy Life [2]

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Happy Life [2]

Cậu thiếu niên kết thúc tập huấn, gọi qua hỏi: “Tối nay làm thêm xong, qua nhà anh được không?”

An Cúc Nhạc trả lời: “Hỏi mẹ cậu đi.” Đây không phải là câu mắng người. Continue reading

%d bloggers like this: