Daily Archives: 03/04/2016

Sói Đi Thành Đôi – 81

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 81

Nhìn nụ cười trên mặt Khưu Dịch, Biên Nam sững người cả buổi vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tên khốn này đã phát hiện từ sớm rồi phải không!

Nhưng làm sao cậu ấy phát hiện được! Sao mình lại bị phát hiện chứ?

Rõ ràng mình đã vờ như không có chuyện gì mà… Continue reading

%d bloggers like this: